user_mobilelogo

 

 

In de derde kleuterklas is het de bedoeling dat de kleuters spelenderwijs voorbereid worden op de overgang naar het eerste leerjaar.

Alle taal-, muzikale-, creatieve en bewegingsactiviteiten staan in het teken van deze voorbereiding.

In de klas zijn er ook allerlei spelen aanwezig die de voorwaarden tot lezen, rekenen en schrijven oefenen en stimuleren. Ook aan het omgaan met de computer wordt verder gewerkt.

K3Olifanten 1

Om alle kleuters op hun eigen niveau te kunnen begeleiden wordt er ook gedifferentieerd gewerkt. Via “schrijfdans” wordt er ook extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van de schrijfmotoriek.

 

Af en toe wordt er al eens een werkblaadje aangeboden om te toetsen of de kleuters bepaalde oefeningetjes kennen en die zelfstandig kunnen uitvoeren. Vanaf december-janauri starten we met contractwerk. Op deze manier leren ze al heel vroeg hun werk plannen en leren ze verwoordenwat en waarom ze een taakje leuk of niet leuk vinden.

De creatieve ontwikkeling wordt natuurlijk ook niet uit het oog verloren. Schilderen, tekenen, boetseren en knutselen komen nog veelvuldig aan bod. Nu de kleuters de technieken beheersen, kan er meer aandacht besteed worden aan afwerking, kleurkeuze en details.

 

K3Olifanten 2

De overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar wordt vergemakkelijkt door het hele jaar aan integratie te doen. Eén maal per maand nemen de leerlingen van het eerste leerjaar een namiddag deel aan de activiteiten in de derde kleuterklas. Mijn kleuters brengen die namiddag door in het eerste leerjaar zodat ze de juf en het klaslokaal leren kennen.Ze krijgen dan een lesje rekenen, lezen of schrijven.  Af en toe gaan we ook samen op stap met de juf en de leerlingen van het eerste leerjaar: naar het poppentheater, op boerderijklassen voor 3 dagen, ...

 

  Tijdens de maand maart op een zaterdagmorgen worden de ouders ook eens uitgenodigd om samen met hun kind een lesje in het eerste leerjaar bij te wonen. Ze kunnen nadien ook nog met de juf van het eerste leerjaar een praatje maken en vragen stelln over het eerste leerjaar.

 

Om de twee weken gaan we naar het zwembad waar op een speelse wijze aan watergewenning wordt gedaan. De kleuters leren zichzelf volledig zelfstandig aan- en uitkleden zodat zij daar volgend schooljaar geen problemen meer mee hebben. Wekelijks krijgen zij een turnlesje. We nemen ook deel aan de kleuterboemeldag en de sportklassen in de sporthal te Bazel. Als afsluiting van hun periode in de kleutertuin gaan we na de paasvakantie voor 3 dagen op zeeklassen. Voor de meeste kleuters is dit de eerste keer dat ze zonder mama of papa van huis gaan. Ze leren op deze manier verantwoordelijk zijn voor zichzelf en bouwen een stevig zelfvertrouwen op. De band die ze tijdens dit verblijf aan zee met hun klasgenootjes opbouwen geeft hen als groep ook een extra steun om op terug te vallen bij het afscheid van de kleutertuin en de toch wel grote overgang naar het eerste leerjaar.

K3Olifanten 3

K3Olifanten 4

K3Olifanten 5

K3Olifanten 6

Contact details

Naam: Martine Goossens
Adres: Kattestraat 68  9150 Kruibeke
Email: directie@basisschoolreynaert.be
Tel: 03 774 15 68
Gsm: 0485 25 23 37
                       GO VLA Logo 2regels transparant 250 x 70