user_mobilelogo

In de 2° kleuterklas wordt een behoorlijke evolutie waargenomen in het cognitieve, het dynamisch-affectieve en het psycho-motorische aspect. De kleuters kennen reeds veel materialen, materieel en voorwerpen door ervaring. Er is daarom een rijk aanbod aan materialen aanwezig, er is veel afwisseling in de activiteiten die worden aangeboden.

k21

Op deze leeftijd groeit de woordenschat en de zinsbouw wordt juister. Taalverrijking gebeurt o.m. door nieuwe woorden te leren tijdens waarnemingen, door elkaar te verbeteren, te herhalen, versjes aan te leren, ...

Om de twee weken gaan de beren op bezoek in de bibliotheek. Alle kleuters kiezen dan zelf een leuk boek uit. We leren ook al de dagen van de week. De kleuters kunnen al langer aandacht geven en opdrachten afwerken. We maken duidelijke afspraken, zien toe op de uitvoering en we evalueren, kortom: hun zelfbewustzijn groeit!

k22

Alles wordt concreet aangebracht in het spel: begrippen van ruimte en tijd en hoeveelheden. We vertrekken met waarnemen vanuit de werkelijkheid en treden meer in detail. Als het thema het toelaat, doen we pedagogische uitstappen extra muros. (vb. naar de zoo, de markt, de post, de bakker, ...;) Culturele uitstapjes leiden ons naar toneel, poppentheater, ...; Ouders mogen regelmatig meegaan om de kleuters te helpen begeleiden. Ze zijn ook steeds welkom in de klas om iets leuks met ons te doen: vertellen, taart helpen bakken, knutselen, gezelschapsspelletjes helpen begeleiden, meehelpen aan de computer,...

k23

Elk thema bestaat uit aangepaste taalactiviteiten, muzikale en creatieve expressie, opvoedende spelen, nabootsingsspelen, constructie- en manipulatiespelen. Er is ook een computer in de klas. We raken vertrouwd met het scherm, toetsenbord, de printer en we leren werken met de muis. Met de pedagogisch verantwoorde computerspelletjes leren we tellen, kleuren en vormen onderscheiden, details vergelijken, redeneren, logisch denken en nog veel meer. In de tweede kleuterklas is parallelspel voorbij. Het samenspelen begint, er ontstaan nieuwe bindingen met anderen. De kleuters ontdekken leeftijdsgenootjes en tonen voorkeur. We werken stilaan aan de groepsgeest d.m.v. leuke spelletjes en groepswerken. Verschillende keren per week zijn er bewegingslesjes voorzien. Telkens ongeveer 25 minuten werken we aan de fijne motoriek, het verbeteren van de coördinatie en behendigheid. We kunnen beroep doen op een ruime keuze turnmateriaal: ballen, blokken, pittezakken, wescoblokken, banken, matten, hoepels, trampolines en nog veel meer. Houdingen nabootsen en benoemen van lichaamsdelen tijdens bewegingslessen bevordert het kennen van het eigen lichaam en lichaamsschema en het lichaam van anderen. De bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne is een dankbare meerwaarde om bewust te worden van eigen lichaam en dat van anderen. We leren zelfstandig worden en kunnen in de 2° kleuterklas al zelf ons jasje dichtdoen, muts opzetten, handschoenen aandoen, broek op toilet open- en dichtdoen, neus snuiten,… De kleuterleidster leert de kleuters bewuster te worden wat (on)gezonde voeding is. Elke woensdag is het fruitdag en dan wordt er gezamenlijk van het meegebrachte fruit gesmuld.

k25

Elke dag is in onze kleuterklas goed gevuld met pedagogisch verantwoorde activiteiten die steeds up-to-date zijn doordat de juffen regelmatig nascholingscursussen bijwonen.

Contact details

Naam: Martine Goossens
Adres: Kattestraat 68  9150 Kruibeke
Email: directie@basisschoolreynaert.be
Tel: 03 774 15 68
Gsm: 0485 25 23 37
                       GO VLA Logo 2regels transparant 250 x 70