user_mobilelogo

Inschrijvingen

 

Wat breng je mee voor een inschrijving?

§  Identiteitskaart

§  Getuigschrift / attest vorig schooljaar

We schrijven een minderjarige leerling slechts in als hij / zij vergezeld is van een ouder of voogd.