• bgr22.png
  • peuterprobeer.png
  • schoolfeest24.jpg
  • STRALENGLUNDER.gif

Middenschool Stapsteen Reynaert

In september 2018 zijn we gestart  met een nieuw project: een kleinschalige middenschool van KA Beveren, gelegen te Kruibeke, gekoppeld aan de basisschool Reynaert. 

StapsteenReynaert-logo-powerpoint


Ons doel is om van Stapsteen Reynaert een innovatieve, ondernemende middenschool te maken waar respect, gelijkwaardigheid, creativiteit en leerplezier centraal staan.

Infomoment Stapsteen Reynaert – schooljaar 2021-22

Ons openklasmoment op Stapsteen Reynaert van zaterdag 29 januari 2022 kan omwille van de huidige coronamaatregelen jammer genoeg niet doorgaan.
Toch willen we jullie heel graag te woord staan op deze dag om jullie een inkijk te geven op onze schoolwerking.

Je kan met dit formulier (https://www.kabeveren.be/.../19/inschrijving-openklasmoment/) een afspraak maken.
We zullen je dan persoonlijk te woord staan in een online gesprek op een zelf gekozen tijdstip tussen 10u en 12u.

Hopelijk tot dan!

Directieteam Stapsteen Reynaert & KA Beveren

Innovatieve school
In onze zoektocht naar leerwinst durven we de dingen ook eens op een andere manier uitproberen. We gaan de uitdaging aan om een kleinschalige middelbare school te openen waarin de leerling centraal staat. We maken de grote stap naar de ‘grote school’ kleiner. Voor sommige kinderen is de stap van het 6de leerjaar naar het eerste middelbaar moeilijk. Ze lopen letterlijk verloren, geraken soms gestresseerd. Ze voelen zich niet zo goed in hun vel. We begeleiden onze leerlingen stap voor stap en steen voor steen in hun verdere schoolloopbaan, om zo te kunnen slagen in de hogere jaren van het secundair onderwijs.
Een pluspunt van Stapsteen Reynaert is de nauwe samenwerking tussen de leerkrachten van het basisonderwijs en onze leerkrachten van de middenschool.

Maximale leerwinst
De sterktes van Stapsteen Reynaert zijn kleine klassen, een klein leerkrachtenteam en meer individuele begeleiding. We zetten sterk in op welbevinden en leerplezier met als doel meer leerwinst bij elke leerling.
De leerlingen krijgen traditioneel onderwijs waarbij de vakken worden geclusterd, waardoor slechts een beperkt aantal leerkrachten aan onze leerlingen zullen lesgeven. Op deze manier is een goede opvolging en begeleiding mogelijk. De leerkracht is niet alleen onderwijzer maar ook leerlingenbegeleider en vertrouwenspersoon. Samen willen we werken aan een positief leer- en ontwikkelingsklimaat voor de leerling met als kerntaak studie- en socio-emotionele begeleiding.
De leerlingen hebben een vast lokaal, met tal van mogelijkheden voor al onze leerlingen: samenwerken, teamteaching, individuele begeleiding en leerlinggericht werken.
Al onze leerlingen hebben, net zoals de leerlingen van KA Beveren, hun eigen netbook. We bieden op deze manier computerondersteunend onderwijs aan met een eigen digitaal leerplatform.
De voorbereiding tot de stap naar de grote middelbare school, Atheneum Beveren, wordt reeds geleidelijk aan ingezet. Niet alle lessen zullen doorgaan in de kleinschalige middenschool. Al enkele vakken worden gegeven in KA Beveren, zoals lichamelijke opvoeding, opties sport, levensbeschouwing,…

Op maat van de leerling
We durven afwijken van het vaste uurrooster. Onze leerkrachten werken hiervoor nauw samen met elkaar. De leerlingen zullen op het einde van de graad alle leerplandoel-stellingen bereikt hebben, dit op hun eigen tempo en volgens hun eigen talenten. We zorgen ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft, rekening houdend met de eigen sterktes en zwaktes.

We gaan met onze leerlingen op pad, stapsteen voor stapsteen bereiken we de toegangspoort tot de hogere jaren van het secundair onderwijs.